Thong ke

Imperial Hotel - Huế

Địa chỉ: An Cựu - Huế - Thừa Thiên Huế

Grand Tourane Hotel

Địa chỉ: Phước Mỹ - Sơn Trà - Đà Nẵng

Hotel SaiGon Morin

Địa chỉ: Vĩnh Ninh - Huế - Thừa Thiên Huế

Mondial Hotel - Huế

Địa chỉ: Phú Nhuận - Huế - Thừa Thiên Huế

Green Hotel - Huế

Địa chỉ: Vĩnh Ninh - Huế - Thừa Thiên Huế

Belverdere Resort - Tam Đảo

Địa chỉ: Tam Đảo - Tam Đảo - Vĩnh Phúc

Kaya Hotel

Địa chỉ: 5 - Tuy Hòa - Phú Yên

ORANGE RESORT

Địa chỉ: Dương Đông - Phú Quốc - Kiên Giang

Boulevard Hotel Phu Quoc

Địa chỉ: Dương Đông - Phú Quốc - Kiên Giang